Abolitionist

– abolicionista – Abolicionizmus je politické hnutie, ktoré sa snažilo dosiahnuť zrušenie otroctva a obchodu s otrokmi.